Palkitut

Vuo­den Yrit­tä­jä 2016 Tuusu­la

Tuusu­lan Yrit­tä­jien va­lin­ta Vuo­den Yrit­tä­jäk­si on Hers­ti Au­toS­hop Tmi.

Pe­rus­te­lui­na mm.
* pie­ny­rit­tä­jä, jo­ka on to­teut­ta­nut unel­man­sa yrit­tä­jä­nä
* eri­koi­sa­la, jos­sa yrit­tä­jän kä­den­jäl­ki to­del­la nä­kyy
* suo­ma­lai­nen huip­puo­saa­ja, jo­ka on myös tun­nus­tet­tu ul­ko­mail­la
* ver­kos­toi­tu­nut alan mui­den toi­mi­joi­den kans­sa, jo­ka vah­vis­taa ko­ko alaa

Yrit­tä­jä­nä Ti­mo Hers­ti on aloit­ta­nut vuo­den 2007 alus­sa. Hä­nen li­säk­seen yri­tys työl­lis­tää kak­si työn­te­ki­jää. Lii­ke­vaih­toa ker­tyy
n 150.000/vuo­si.

Hers­ti Au­toS­hop on täy­den pal­ve­lun au­to­jen en­ti­söin­ti- ja ra­ken­te­lu­kor­jaa­mo. Yri­tys hoi­taa tar­vit­taes­sa ko­ko pro­jek­tin alus­ta lop­puun.

Täy­del­li­siin en­ti­söin­ti- tai muu­tos­töi­hin asia­kas saa pro­jek­ti­suun­ni­tel­man kus­tan­nusar­vioi­neen. Myös pie­nem­mät kor­jauk­set ja muu­tok­set har­ras­teau­toi­hin on­nis­tuu Hers­tin Au­to­So­pis­sa. Pal­ve­lui­hin kuu­luu mm. pro­jek­tin kul­je­tuk­set, se­kä pur­ku-, pu­hal­lus- ja hit­saus­työt.

Yri­tys te­kee tek­nii­kan kor­jaus- ja muu­tos­työt, ku­ten myös si­sus­ta- ja maa­laus­työt. Ko­ke­nei­den
yh­teis­työ­kump­pa­nei­den avul­la to­teu­te­taan myös kro­mauk­set, eri­kois­maa­lauk­set ja
de­sign­suun­nit­te­lu­työt kus­to­moin­tien yh­tey­des­sä.

Eri­kois­osaa­mis­ta ja vuo­si­kym­me­nien ko­ke­mus, löy­tyy eri­tyi­ses­ti Ame­rik­ka­lais­ten au­to­jen
pa­ris­sa.

Hers­ti Au­toS­hop on osa maa­il­man­laa­juis­ta Ce­le­bri­ty Kus­toms-ket­jua. John D´Agos­ti­non
ra­ken­ta­ma ver­kos­to tar­jo­aa asiak­kail­le ym­pä­ri maa­il­man mah­dol­li­suu­den teet­tää it­sel­leen
unel­mien kus­tom. Hers­ti Au­toS­hop pal­ve­lee pää­osin Poh­jois-Eu­roo­pan har­ras­ta­jia.

Li­sä­tie­to­ja:
Ti­mo Hers­ti, p. 0400 420 955
Ko­ne­tie 3 A, 04300 TUUSU­LA
ti­mo.​hersti@​kol​umbu​s.​fi
www.​her​stia​utos​hop.​com

Kuvia valintatapahtumasta.

Palkitut

Vuosi Vuoden Yritys Vuoden Yrittäjä
2016 Hers­ti Au­toS­hop Tmi
2015   Riisula-Rakennus Oy
2014   Red Point Oy
Timanttiristi:
Klaus Winqvist, Studio Winqvist Oy
2013   Konditoria pH7 Oy
2012   Hio-Mex Oy
2011   Oy TritMar Ltd.
2010   Tuusport Oy
Kultainen Yrittäjäristi: Pasi Rokosa
2009   Kimet Oy
Kultainen Yrittäjäristi: Sirkku Cantell
2008 Keräyspap. & kulj. Lindholm Ky. Nanten Oy
2007 Hyry Baari Oy, Arja Mäkitalo LKV Tuija Ukonmäki
2006   PR-Sport klubi
2005 Enkun Autovaraosa Studio Mona Mannerheimo
  Timantti risti: Seppo Lemetyinen  
2004 Tuusulan Lukko Oy Tuusulan Maansiirto
2003 Tuusulan 1. Apteekki Lasi Karvinen
2002 Vepe Oy Hammasteknikko Seppo Eklund
2001 Marttila Yhtymä Timattiristi: Kaiffari
  Krapihovi Oy Studio Winqvist
2000 Tuusulan Metallivalmiste Oy Lampetti
1999 Tuusmotor Oy Onnin Koneet Oy
1998 Stoppkorro Oy Parturikampaamo Seija Nieminen
1997 Intermekano Oy Sisustus Anli
1996 Riihikallion Auto Oy  
1995 Ruusukuva Oy  
1994 Suomen Tivoli  
1993 Stenvall-yhtiöt  
1992 Kauppahuone Mikko  
1991 Tuusulan Lihansavustamo Matti Savimaa
1990 Tähtiturkis Oy Velj. Sjöblom
1989 Tauno Valo Oy Terttu Närhi
1988 Bauckman Oy  
1987 Tuusulan Auto Oy  
1986 Astro Caravan Hopeinen ansioristi: Eino Rask
  Kekkilä Oy (UY-yrittäjäpalkinto) Hopeinen ansioristi: Olavi Myllynen
    Pronssiristi: Markku Lammi
1985    
1984 Lasmetal Oy Erkki Majuri
1983 Krapihovi Marjex Eino Rask
1982 Hyrylän Sementtivalimo Tuomo Laine
1981 Tuusulan Saha Oy Paavo ja Toini Vuoristo
1980 1.palkittu: Finnpak Oy Yrittäjäpatsas: Tauno Valo

 KLIKKAA TÄSTÄ JA LIITY JÄSENEKSI PIENI SUMMA, SUURI HYÖTY.